Vila banimi 2 kateshe me podrum e nencati

8 vila rezidenciale lluksoze ne nje zone te qete periferike ne Komunen Farke.  

Vilat jane ndertuar me cilesine me te larte te punimit dhe te materialeve ne treg. 

Shoqeria jone eshte e pajisur me leje ndertimi nr 2 date 28.06.2007 nga KRRT Komuna Farke.

  • Siperfaqia e ndertimit 3,200 m2.
  • Kohezgjatja e ndertimit : Qershor 2007 – Janar 2011
  • Vlera e investimit: 3,000,000 €