Godine 9 kateshe + Bodrum ne Rrugen “Hoxhe Vokrri” Tirane

Godina ka 400 m2 bodrum, 400m2 siperfaqe komerciale dhe 2,200 m2 siperfaqe apartamentesh per nje siperfaqe totale te ndertimit 3,000 m2.

Godina eshte ndertuar ne menyre profesionale dhe me materialet me cilesore duke ofruar nje ambient komod dhe te sigurt per banoret e saj.

  • Siperfaqe totale te ndertimit 3,000 m2
  • Kohezgjatja e ndertimit : Qershor 1999 – Maj 2001
  • Vlera e investimit: 1,200,000 €