Godine 5 kate me Papafingo e bodrum ne Selite te Vogel 

Siperfaqie Totale ndertimi prej 4,000 m2, nga te cilat 600m2  siperfaqe komerciale,  600 m2 bodrum dhe 2,800 m2 Apartamente Banimi.

  • Siperfaqie totale ndertimi prej 4,000 m2
  • Kohezgjatja e ndertimit : Prill 2005 – Qershor 2006
  • Vlera e investimit: 1,800,000 €