Godine 10 kate e bodrum ne Rrugen “Xhorxhi Martini” Tirane

Godina eshte e pozicionuar fare afer qendres historike te qytetit dhe paraqet nje shkrirje te stilit klasik me ate modern te ndertimit.

Ka 650 m2 siperfaqe komerciale, 650 m2 bodrume si dhe 5,200 m2 Apartamente Banimi.

  • Siperfaqja totale e ndertimit 6,500m2.
  • Kohezgjatja e ndertimit : Nentor 2001 – Mars 2003
  • Vlera e investimit: 3,000,000 €