Godine 1 e 9 kate + bodrum ne Rrugen “Mine Peza” Tirane

Godina eshte nje kompleks i bukur e harmonik dhe per nga parametrat e larte estetik sherben sot si pike identifikimi per zonen.

Ka 600 m2 ambjente komerciale, 400m2 siperfaqe bodrumi si dhe 2,500 Apartamente banimi.

  • Siperfaqia totale e ndertimit eshte 3,500m2.
  • Kohezgjatja e ndertimit : Qershor 2000 – Nentor 2001
  • Vlera e investimit: 1,500,000 €