Rreth Nesh

Motoja e punes sone eshte:

Te arrijme te ndertojme dhe projektojme me te miren e mundeshme, duke plotesuar keshtu kerkesat gjithnje e me te larta te klienteve tane si dhe te permirsojme e mbrojme mjedisin urban.


Misioni yne

COLOMBO II” sh.p.k TIRANE , u krijua me 08.06.1996 me Vendim Nr.15291 te Gjykates se Rrethit Tirane me administrator z.Teodor Cuci e Faik Kohila e me Drejtues ligjor ing.Teodor Cuci. “COLOMBO II” sh.p.k  ka hyre ne fushen e ndertimeve dhe projektimeve te objekteve Shoqerore, Social Kulturore e te banimit si nje nga shoqerite me cilesore e profesionale.  Sot “COLOMBO II” sh.p.k eshte nje nga 100 shoqerite me te medha qe ushtrojne aktivitetin ne Republiken e Shqiperise. 

Per tu pozicionuar si nje nga shoqerite e ndertimit me prestixhose ne Shqiperi ka sherbyer me se miri pervoja e gjate ne Administrimin dhe Drejtimin e  “Colombo”sh.p.k.Fier qe nga 04.07.1992 e deri ne Dhjetor 1997  ne te cilen z.Teodor Cuci ka qene Drejtues Teknik e Ligjor i Shoqerise dhe z.Faik Kohila z/president i saj.   Ne kete pervoje gati 5 vjecare “Colombo”sh.p.k. Fier realizoi mbi 6 milion USD punime dhe u dallua per cilesine, komoditetin, funksionalitetin, integrimin e ambjentit dhe lidhjen komode me infrastrukturen, si dhe prefesionalizem te larte ne ndertimin e veprave te rendesishme ne fushen e nderimeve te karakterit shoqeror e te banimit , ne ate te Ujesjellesave, Kanalizimeve, Rrugeve e Infrastruktures, te objekteve te karakterit bujqesor etj ne Rrethet e Fierit,Vlores,Mallakastres, Sarandes e te Tiranes.  “Colombo II”sh.p.k.Tirane ka krijuar tanime nje profil te qarte ne ndertimet e saj dhe po konkuron denjesisht ne fushen e Apartamenteve te Banimi e ambjenteve tregetare si dhe ne Infrastrukture duke arritur cilesi e parametra te larta bashkekohore.

Ne jemi ndertues dhe e kemi konsideruar vehten njekohesisht partnere me te gjithe ata qe jane te interesur per te pasur nje Shqiperi me te mire e moderne.

“Colombo II” sh.p.k. Tirane eshte Projektuese,  Investitore dhe Sipermarrese ne mbi 100.000 m2 ndertime. E shprehur kjo ne 16 pallate banimi e komplese sherbimesh, 3 komplekse rezidenciale vilash lluksoze banimi, investime infrastukturore si rruge, ujesjellesa, kanalizime etj...