Projekte te realizuara

Godine 1,4,7 e 8 kate e bodrum ne Rrugen “Riza Cerova”

 

Shiko me shume

 

Projekte ne proçes

Vila individuale banimi 2 kate me nencati” prane kompleksit Blur-Farke-Tirane.

 

Shiko me shume

 

Projekte te ardhshme

Veko Building Kompleks Tirana...
 

 

Shiko me shume

 

Misioni Yne

Motoja e punes sone eshte:

Te arrijme te ndertojme dhe projektojme me te miren e mundeshme, duke plotesuar keshtu kerkesat gjithnje e me te larta te klienteve tane si dhe te permirsojme e mbrojme mjedisin urban.

COLOMBO II” sh.p.k TIRANE , u krijua me 08.06.1996 me Vendim Nr.15291 te Gjykates se Rrethit Tirane me administrator z.Teodor Cuci e Faik Kohila e me Drejtues ligjor ing.Teodor Cuci. “COLOMBO II” sh.p.k  ka hyre ne fushen e ndertimeve dhe projektimeve te objekteve Shoqerore, Social Kulturore e te banimit si nje nga shoqerite me cilesore e profesionale.